About

 

(english below)
Ruim tien jaar geleden ontmoette ik voor het eerst een reizend circusgezelschap.
Zij toonden mij een oorspronkelijke vreemdheid van het alledaagse, waardoor mijn eigen omgeving en lichaam me weer als verloren verwonderingen tegemoet kwamen.
Deze ontmoeting liet me de vanzelfsprekende manier van omgaan met onze alledaagse werkelijkheid herzien.
Dit voelde als een verademing. Sindsdien streef ik naar het vinden van alternatieve benaderingen voor routineuze handelingen, waarnemingen, verwachtingen en gewenning.

Dit uit ik voornamelijk door middel van tekeningen en decorbouw binnen circus sferen.

///

Ten years ago I encountered a travelling circus collective for the first time.
They showed me an authentic oddness of the everyday, causing my own body and environment to stumble upon me like forgotten marvels.
This encounter made me review my habitual look on everyday reality and how I take it for granted. This felt like a refreshing revelation. Since then I am exploring and expressing alternatives for our common habitual approach of observing, handling and expecting of the everyday.

Amongst other forms I explore this mainly through drawing and set construction in the realm of circus.